Korektury textů, copywriting

Korektury — ceník

(Toto je základní ceník. Cenu je možno sjednat také dohodou.)


WORD...

1—30 normostran:
65 Kč*/1 normostrana u gramatické korektury
75 Kč*/1 normostrana vč. stylistické korektury
31—50 normostran:
60 Kč*/1 normostrana u gramatické korektury
70 Kč*/1 normostrana vč. stylistické korektury
51—100 normostran:
55 Kč*/1 normostrana u gramatické korektury
65 Kč*/1 normostrana vč. stylistické korektury
100 a více stran:
50 Kč*/1 normostrana u gramatické korektury
60 Kč*/1 normostrana vč. stylistické korektury
nebo dohodou

PDF...

75 Kč/1 normostrana*, přičemž:
— při vyšším počtu chyb v PDF náhledu mohu navrhnout navýšení sazby (cena je pak stanovena dohodou),
— pokud jde o druhé čtení textu v PDF, který již prošel mou korekturou ve Wordu, provádím je zpravidla zdarma.

(*Jednou normostranou se rozumí 1.800 znaků včetně mezer.)

Toto je základní ceník. Cenu je možno sjednat také dohodou:

— v případech, kdy se sejde vysoká kvalita textu s minimem oprav, poskytuji slevy,
— autorům jsem v některých případech ochotna i posečkat s placením až na dobu po vydání textu,
— osobní dohoda o ceně, odvozená ze zpracování části textu (2 až 4 stránky), je nejlepší cestou k dohodnutí ceny předem (anebo alespoň jejího rozmezí).