Korektury textů, copywriting

Copywriting — ceník


U cen za copywriting (tvorbu textů) záleží na požadovaném rozsahu textu, dostupnosti podkladů, tématu (oboru obsahu textu) a na oboru využití textu (reklama pro prosperující společnost v. webové stránky pro charitativní organizaci).


Sazba se tedy pohybuje mezi 300 až 1000 Kč za 1 normostranu*.


Je potřeba, aby zadavatel rozuměl tomu, že před vytvořením textu musí copywriter nastudovat poskytnuté podklady, nebo i řadu dalších textů z oboru, provést související rešerše a ověření na internetu. Tyto nezbytné práce jsou zahrnuty v sazbě.


Často je pro obě strany přehlednější stanovení honoráře "časově", účtuji pak obvykle 0,5 až 3 pracovní dny (buď podle skutečné, nebo, přeje-li si to zadavatel, podle předem odhadnuté či sjednané časové náročnosti zpracování) v sazbě 300 Kč/hod.


Konečná cena podléhá schválení ze strany zadavatele.(*Jednou normostranou se rozumí 1.800 znaků včetně mezer.)