Korektury textů, copywriting

Copywriting (tvorba textů)

Copywriting — tvorba textů pro webové stránky, propagační materiály, letáky, ...


Součástí copywriterské práce jsou v případě webových stránek také doporučení týkající se jejich optimalizace pro vyhledávače, jakož i uplatnění optimalizačních pravidel v takové míře, v jaké je to v rámci textu možné.


Je samozřejmě velmi prospěšné, když zadavatel poskytne copywriterovi všechny podklady, které má k dispozici. Nastudování těchto podkladů a další rešerše jsou součástí mé další práce. V případě nejasností nebo chybějících informací se ještě telefonicky dotazuji přímo klienta (nebo jím pověřeného pracovníka/kolegy), anebo je možné leccos dořešit při osobním jednání.


Máte-li dotazy, neváhejte a zeptejte se mne!